De Malletband
REPETITIE TIJDEN: Wanneer: Jeugdslagwerk || woensdagavond van 18:15uur tot 19:15uur. Malletband || woensdagavond van 19:30uur tot 21:30uur. Waar: MCC Harmonie CONTRIBUTIE: Malletband / Jeugdslagwerk: Senior leden (vanaf 18 jaar): € 18,50 per maand Jeugd leden tot 18 jaar die geen muziekles volgen: € 13,00 per maand Jeugd leden tot 18 jaar die wel muziekles volgen: € 6,50 per maand CONTACT PERSOON: Marvin Laarman 06-33709060 De Malletband In   1997   is   het   showkorps   met   blazers   omgevormd   naar   een   melodische   slagwerk   groep,   genaamd   de Malletband. De    groep    fanatieke    slagwerkers    spelen    zowel    op    ongestemd    slagwerk    als    op    gestemd/    melodisch slagwerk.   Deze   overstap   heeft   “De   Harmonie   Vroomshoop”   al   meerdere   prijzen   opgeleverd   op   zowel marsconcoursen, podiumconcoursen en diverse festivals. De   leden   van   de   Malletband   worden   tegenwoordig   allemaal   opgeleid   volgens   de   exameneisen   van   de KNMO. Het opleiden kost tijd, maar resulteert uiteindelijk in meer muzikale kennis en vaardigheid. De   groep   staat   onder   leiding   van   Jan   van   der   Sluis.   Samen   met   hem   zijn   zij   de   uitdaging   aan   gegaan   om de   vele   slagwerkleerlingen   in   te   laten   stromen,   maar   wel   actief   te   blijven   als   groep   op   diverse   concerten en festivals. Tijdens      diverse      festiviteiten      in      de      omgeving,      bijvoorbeeld;      Koningsdag,      Palmpasenintocht, Sinterklaasintocht,   etc.,   zorgt   onder   andere   de   Malletband   voor   de   muzikale   rondgang.   Dankzij   deze   ook wel   genoemde   “straatoptredens”,   waarbij   het   muziek   maken   wordt   gecombineerd   met   het   marcheren, blijft de muzikale sfeer in het dorp Vroomshoop en de omgeving gewaarborgd. De   groep   bestaat   momenteel   uit   circa   20   leden,   jong   en   oud,   allen   zeer   gemotiveerd   voor   het   muziek maken. Een goede sfeer hierbij is voor de leden vanzelfsprekend en houdt het muziek maken leuk. De    Malletband    repeteert    iedere    woensdagavond    van    19:30uur    tot    21:30uur    in    MCC    Hamonie    te Vroomshoop. De Jeugdslagwerkgroep: Sinds   2009   verzorgt   “De   Harmonie   Vroomshoop”   zelf   alle   muzieklessen.   Dit   geldt   ook   voor   de   lessen   van de      slagwerkleerlingen.      Op      zowel      snare-drum,      melodisch      slagwerk      en      diverse      andere slagwerkinstrumenten worden lessen aangeboden. Samenspel   is   een   belangrijk   onderdeel   van   de   muziekopleiding,   daarom   zijn   er   in   het   verleden   diverse jeugd-samenspeel-groepen   geweest.   In   2010   heeft   dit   een   officiële   vorm   gekregen,   met   als   naam   “de Jeugdslagwerkgroep”. In    de    Jeugdslagwerkgroep    spelen    alle    slagwerkleerlingen    van    De    Harmonie    Vroomshoop    samen, aangevuld   met   enkele   jeugdleden.   Al   na   enkele   maanden   muziekles   is   het   mogelijk,   en   eigenlijk   ook   de bedoeling, om lid te worden van de Jeugdslagwerkgroep. De   bedoeling   van   de   Jeugdslagwerkgroep   is   het   leren   samen   spelen   op   muziek   speciaal   geschreven/ ontwikkeld voor de jeugd. De    Jeugdslagwerkgroep    staat    onder    leiding    van    Jan    van    der    Sluis    (tevens    dirigent    Malletband)    en repeteert iedere woensdagavond van 18:15uur tot 19:15uur in MCC Harmonie te Vroomshoop.
De Malletband
REPETITIE TIJDEN: Wanneer: Jeugdslagwerk || woensdagavond van 18:15uur tot 19:15uur. Malletband || woensdagavond van 19:30uur tot 21:30uur. Waar: MCC Harmonie CONTRIBUTIE: Malletband / Jeugdslagwerk: Senior leden (vanaf 18 jaar): € 18,50 per maand Jeugd leden tot 18 jaar die geen muziekles volgen: € 13,00 per maand Jeugd leden tot 18 jaar die wel muziekles volgen: € 6,50 per maand CONTACT PERSOON: Marvin Laarman 06-33709060 De Malletband: In   1997   is   het   showkorps   met   blazers   omgevormd   naar   een   melodische   slagwerk   groep, genaamd de Malletband. De   groep   fanatieke   slagwerkers   spelen   zowel   op   ongestemd   slagwerk   als   op   gestemd/ melodisch    slagwerk.    Deze    overstap    heeft    “De    Harmonie    Vroomshoop”    al    meerdere prijzen opgeleverd op zowel marsconcoursen, podiumconcoursen en diverse festivals. De    leden    van    de    Malletband    worden    tegenwoordig    allemaal    opgeleid    volgens    de exameneisen   van   de   KNMO.   Het   opleiden   kost   tijd,   maar   resulteert   uiteindelijk   in   meer muzikale kennis en vaardigheid. De   groep   staat   onder   leiding   van   Jan   van   der   Sluis.   Samen   met   hem   zijn   zij   de   uitdaging aan   gegaan   om   de   vele   slagwerkleerlingen   in   te   laten   stromen,   maar   wel   actief   te blijven als groep op diverse concerten en festivals. Tijdens       diverse       festiviteiten       in       de       omgeving,       bijvoorbeeld;       Koningsdag, Palmpasenintocht,   Sinterklaasintocht,   etc.,   zorgt   onder   andere   de   Malletband   voor   de muzikale    rondgang.    Dankzij    deze    ook    wel    genoemde    “straatoptredens”,    waarbij    het muziek   maken   wordt   gecombineerd   met   het   marcheren,   blijft   de   muzikale   sfeer   in   het dorp Vroomshoop en de omgeving gewaarborgd. De   groep   bestaat   momenteel   uit   circa   20   leden,   jong   en   oud,   allen   zeer   gemotiveerd voor   het   muziek   maken.   Een   goede   sfeer   hierbij   is   voor   de   leden   vanzelfsprekend   en houdt het muziek maken leuk. De    Malletband    repeteert    iedere    woensdagavond    van    19:30uur    tot    21:30uur    in    MCC Harmonie te Vroomshoop. De Jeugdslagwerkgroep: Sinds   2009   verzorgt   “De   Harmonie   Vroomshoop”   zelf   alle   muzieklessen.   Dit   geldt   ook voor   de   lessen   van   de   slagwerkleerlingen.   Op   zowel   snare-drum,   melodisch   slagwerk   en diverse andere slagwerkinstrumenten worden lessen aangeboden. Samenspel   is   een   belangrijk   onderdeel   van   de   muziekopleiding,   daarom   zijn   er   in   het verleden   diverse   jeugd-samenspeel-groepen   geweest.   In   2010   heeft   dit   een   officiële vorm gekregen, met als naam “de Jeugdslagwerkgroep”. In   de   Jeugdslagwerkgroep   spelen   alle   slagwerkleerlingen   van   De   Harmonie   Vroomshoop samen,    aangevuld    met    enkele    jeugdleden.    Al    na    enkele    maanden    muziekles    is    het mogelijk, en eigenlijk ook de bedoeling, om lid te worden van de Jeugdslagwerkgroep. De   bedoeling   van   de   Jeugdslagwerkgroep   is   het   leren   samen   spelen   op   muziek   speciaal geschreven/ ontwikkeld voor de jeugd. De   Jeugdslagwerkgroep   staat   onder   leiding   van   Jan   van   der   Sluis   (tevens   dirigent Malletband)    en    repeteert    iedere    woensdagavond    van    18:15uur    tot    19:15uur    in    MCC Harmonie te Vroomshoop.