Corona-protocol De Harmonie Vroomshoop
Vroomshoop, 25 mei 2020 Betreft: Informatie en protocol rondom opstart jeugdorkesten en malletband. Beste leden, leerlingen, dirigenten en docenten, Na de succesvolle opstart van de 1-op-1 muzieklessen in Het Punt vanaf 18 mei is het nu tijd om vervolgstappen te nemen. De activiteiten en maatregelen hieronder zijn van kracht en gelden vanaf 1 juni. Vanaf 1 juni is het mogelijk om met groepen van maximaal 30 personen te repeteren. Voor het blazen in een binnenlocatie geldt nog een beperking omdat er een onderzoek loopt naar de besmettingsrisico’s van verschillende blaasinstrumenten. We wachten daarvoor de nieuwe noodverordening af. We blijven daarvoor in contact met de gemeente en komen daar z.s.m. op terug. Ontwikkelingen regering, RIVM, KNMO, veiligheidsregio. Binnen de geldende noodverordening zijn na overleg met de gemeente de volgende regels voor ons van toepassing vanaf 1 juni: Samenspelen in Het Punt is vanaf 1 juni mogelijk voor de jeugdslagwerkgroep (10 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar) en de malletband (18 personen in de leeftijd van 10 tot 50 jaar) Kinderen van het jeugdorkest tot en met 12 jaar kunnen repeteren onder begeleiding (dirigent / anderszins), waarbij de begeleiders onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen Kinderen tussen 13 en 18 (tot en met 18!) en alle volwassenen moeten de 1,5 meter grens wel in acht nemen -Er is een maximum qua aantal mensen van 30 personen. Muziekles voor leerlingen 18+ en individueel repeteren in Het Punt. Sinds 18 mei is het 1-op-1 muziekonderwijs voor alle leerlingen toegestaan, dus ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Voor de twee 18+ leerlingen van de Harmonie Vroomshoop zullen de lessen vanaf 1 juni weer kunnen starten. Opstart jeugdorkest per 1 juni Op basis van de versoepeling van de Corona- maatregelen kunnen we het jeugdorkest op de volgende manier opstarten vanaf 1 juni. De leden van het jeugdorkest (14 kinderen) tot en met 18 jaar zullen op vrijdag 5 juni met elkaar aan de achterzijde van het Punt (tussen theater en de brede school) in de buitenlucht hun repetities hervatten. Dirigent Frank Uuldriks en bestuurslid Jeroen van Veldhuizen zullen dit coördineren. Er mag alleen op deze locatie gespeeld worden, aangezien dit volledig uit het zicht is ter voorkoming dat er groepsvorming optreedt. Het jeugdorkest (leden tot en met 18 jaar) speelt op vrijdagavond mei tussen 18:30 en 19:30uur op aangegeven locatie. Protocol vanaf 1 juni voor jeugdorkest, jeugdslagwerkgroep en malletband. In de bijlage vinden jullie het protocol opgedeeld in muzikale activiteiten voor slagwerkers in het Punt en blazers tot en met 18 jaar in de buitenlucht bij het Punt. De belangrijkste maatregelen zijn: Bij de activiteiten van de jeugdslagwerkgroep en de malletband is Jan Kriekjes de coördinator. Voor de repetities buiten het Punt van het jeugdorkest is dat Jeroen van Veldhuizen. Ouders mogen niet mee, en moeten wachten buiten de deuren van het Punt. De jeugdslagwerkgroep en de malletband zullen repeteren in het theater van het Punt. In dit vertrek is voldoende ruimte om de 1,5 meter te garanderen. De jeugdslagwerkgroep repeteert op woensdagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur. De malletband repeteert op woensdagavond van 19.40 uur tot 21.30 uur. Tussen de repetitie van jeugdslagwerkgroep en malletband zullen klinken, stoelen, deuren gedesinfecteerd worden door de coördinator. Toiletgebruik is alleen toegankelijk na toestemming van de coördinator. In het theater en de repetitieplaats buiten het Punt wordt een vaste plek gecreëerd voor begeleider/dirigent en leden door middel van stoelen die op minimaal 1,5 meter van elkaar worden neergezet en/of tape. Te allen tijde wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen, zowel door begeleiders/coördinatoren als deelnemers. Leden/leerlingen moeten bij hun eigen stoel blijven. Jassen worden niet ophangen in de garderobe, maar over de eigen stoel gehangen. Muziekkoffers kunnen worden meegenomen en naast de stoel worden gelegd Alle muzikanten nemen hun eigen lessenaar mee en raken alleen hun eigen instrument en bladmuziek aan. Voor het slagwerk geldt het volgende. De instrumenten worden vooraf door één aangewezen slagwerker met behulp van een begeleider opgehaald uit de instrumentenopslag in het Punt en klaargezet in het theater, waarna de instrumenten ontsmet worden. Dat geldt ook voor slagwerklessenaars (voor zover mogelijk nemen leden eigen lessenaar mee). Iedereen speelt zoveel als mogelijk op hetzelfde instrument, en met eigen stokken. Wanneer toch gewisseld moet worden tussen de instrumenten of stokken, moeten ze eerst gedesinfecteerd worden. Na afloop worden alle instrumenten schoongemaakt en weer door één slagwerker en een begeleider naar de opslagruimte gebracht. De opbouw (stoelen, lessenaars etc) wordt vooraf afgesproken door de betrokken coördinatoren, door maximaal 2 mensen. Dat geldt ook voor de afbouw. Tussen opeenvolgende activiteiten, zoals jeugdslagwerkgroep en malletband, is voldoende tijd ingeroosterd om ongewenste samenkomst van twee groepen te voorkomen. De coördinatoren/dirigenten zorgen ervoor dat dit protocol tijdig wordt gecommuniceerd met (ouders van) deelnemers, waarbij ook duidelijk wordt gemaakt wat er precies gebeurt. Bovendien doen coördinatoren vooraf navraag of deelnemers gezond zijn. Bij twijfel over gezondheid (zie kopje ‘algemeen’ in het protocol hieronder) blijft de deelnemer thuis. Tot slot We zijn blij om stap voor stap, op zorgvuldige wijze, de muzikale activiteiten weer op te kunnen starten. Uiteraard houden we de richtlijnen van de KNMO in de gaten, en blijven in constructief overleg met de gemeente en andere muziekverenigingen in Twenterand. Mocht iemand om wat voor reden dan ook terughoudend zijn om naar Het Punt te komen en weer samen te musiceren, dan is daarvoor uiteraard alle begrip. Bij vragen of opmerkingen weten jullie ons te vinden! Hartelijke muzikale groeten! Het bestuur van muziekvereniging De Harmonie Vroomshoop Namen/contacten Opleidingscoördinator: Carola Herbers (carolaherbers@outlook.com / 0637708699) Bestuur Harmonie Vroomshoop: Jan Kriekjes (jankriekjes@gmail.com /0636112483) Jan Schutte (schutte.boshoek@planet.nl /0611043259) Protocol Versie 1 juni 2020 De volgende voorzorgsmaatregelen en procedures dienen ervoor om op verantwoorde wijze muziekactiviteiten aan te bieden in en buiten Het Punt in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen. We maken het volgende onderscheid: Algemeen (geldt voor alle activiteiten) - Muzieklessen - Activiteiten in en buiten het Punt door jeugdorkesten (tot en met 18 jaar) malletband en jeugdslagwerkgroep Algemeen Via deze brief – die ook op de website van de vereniging en in de Harmonieruimte van het Punt wordt geplaatst zorgen we voor heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting leden, docenten en leerlingen. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar muziekles. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact Zeer regelmatig is een Corona-coördinator aanwezig die toezicht houdt op het juist opvolgen van de voorzorgsmaatregelen, en die ook aanspreekpunt is voor vragen. Deze coördinatordraagt een veiligheidsjasje. Ook geven we de docenten en aanwezige andere coördinatoren de instructie mee om elkaar en leden en leerlingen aan te spreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels Het Punt (Harmonieruimte in het bijzonder) wordt regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de frequentie verhoogd. Schoonmaak toilet gebeurt dagelijks door de werknemers van het Punt. De hygiëne-instructies en het protocol hangt duidelijk zichtbaar in de Harmonieruimte. In Het Punt geldt éénrichtingsverkeer. De looproutes worden helder aangeduid via tape op de vloer en bordjes in de zalen. Zie bijlage C voor een overzicht. Was voor je komst naar Het Punt je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Fietsen kunnen gewoon geparkeerd worden bij Het Punt. Parkeren van auto’s op de beschikbare parkeerplaatsen rondom het Punt. Ouders/verzorgers of anderen mogen niet mee naar binnen, en kunnen de leerlingen of leden alleen afzetten en ophalen. De leerlingen en leden houden zich strikt aan de tijd, komt niet te vroeg, maar ook niet te laat, en gaat direct na de les of repetitie weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact. Het toiletgebruik door leerlingen in Het Punt is niet toegestaan. Ga dus vooral thuis naar het toilet. Alleen bij hoge nood is dat mogelijk. De toiletten zullen elke dag schoongemaakt worden door werknemers van het Punt. Muziekles Mochten leerling of docent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar Het Punt te komen, dan communiceren zij dat naar elkaar. Met elkaar kunnen ze besluiten tot online muziekles. Per week willen we exact weten welke docent lesgeeft en welke leerling wel of niet komt. De leerling geeft dit door aan de docent, die dit wekelijks doorgeeft aan de opleidingscoördinator. Die informatie wordt gedeeld met de Corona-coördinator ter plaatse, waardoor we kunnen waarborgen dat alleen mensen die iets te zoeken hebben in Het Punt, naar binnen gaan. In de Harmonieruimte is desinfecterende zeep, spray en tissues beschikbaar die voor zowel docent als leerling bij elke les gebruikt moeten worden. Docent en leerling moeten de 1,5 meter afstand te allen tijde bewaren. Het van dichtbij aanwijzingen geven of meespelen is dus niet toegestaan. Na gebruik van de lessenaar worden deze door de docent schoongemaakt met de schoonmaakmiddelen ter plaatse. Ook de deurklink wordt schoongemaakt. Bij aankomst pakt de leerling zijn of haar instrument uit in de Harmonieruimte van het Punt op een separate tafel. De leerling die met de les klaar is, kan via de zijdeur het punt verlaten en de volgende leerling wacht op de bank naast de theaterdeur tot hij/zij gehaald wordt door de docent. Zo voorkomen we dat er meer dan 1 leerling in het leslokaal is. In de Harmonieruimte houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Het is niet toegestaan om instrumenten in Het Punt achter te laten. De leerling moet deze gelijk meenemen. De leerling volgt aanwijzingen van de docent of Corona-coördinator op. Activiteiten buiten tussen theater en brede school door jeugdorkest Bij elke activiteit is duidelijk wie de coördinator is. Normaliter is dit Jeroen van Veldhuizen. Bij verhindering zorgt Jeroen voor vervanging. Ouders mogen niet mee, en moeten wachten buiten. Toiletgebruik is alleen toegankelijk na toestemming van de coördinator. Op de aangegeven plaats wordt een vaste plek gecreëerd voor begeleider/dirigent en leden van het jeugdorkest door middel van stoelen die op minimaal 1,5 meter van elkaar worden neergezet en/of tape. Te allen tijde wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen, zowel door begeleiders/coördinatoren als deelnemers. Leden dienen bij hun eigen stoel te blijven. Jassen worden niet ophangen in de garderobe, maar over de eigen stoel gehangen. Muziekkoffers kunnen worden meegenomen en naast de stoel worden gelegd. De zijdeur van het theater zal open zijn waar tassen of andere benodigdheden droog opgeslagen kunnen worden. Jeugdorkestleden nemen hun eigen lessenaar mee en raken alleen hun eigen instrument en bladmuziek aan De slagwerkinstrumenten worden vooraf door één aangewezen slagwerker met behulp van een begeleider opgehaald uit Het Punt en klaargezet op de aangegeven plaats, waarna de instrumenten ontsmet worden. Dat geldt ook voor slagwerklessenaars. (voor zover mogelijk nemen leden eigen lessenaar mee). Iedereen speelt zoveel als mogelijk op hetzelfde instrument, en met eigen stokken. Wanneer toch gewisseld moet worden tussen de instrumenten of stokken, moeten ze eerst gedesinfecteerd worden. Na afloop worden alle instrumenten schoongemaakt en weer door één slagwerker en een begeleider naar binnen gebracht. De opbouw (stoelen, lessenaars etc) wordt vooraf afgesproken door de betrokken coördinatoren, door maximaal 2 mensen. Dat geldt ook voor de afbouw. De coördinatoren/dirigenten zorgen ervoor dat dit protocol tijdig wordt gecommuniceerd met (ouders van) deelnemers, waarbij ook duidelijk wordt gemaakt wat er precies gebeurt. Bovendien doen coördinatoren vooraf navraag of deelnemers gezond zijn. Bij twijfel over gezondheid (zie kopje ‘algemeen’ ) blijft de deelnemer thuis. Activiteiten in het theater van het Punt door jeugdslagwerkgroep en malletband Bij elke activiteit is duidelijk wie de coördinator is. Normaliter is dit Jan Kriekjes. Bij verhindering zorgt Jan voor vervanging. Ouders mogen niet mee, en moeten wachten buiten. Toiletgebruik is alleen toegankelijk na toestemming van de coördinator. In het theater wordt een vaste plek gecreëerd voor begeleider/dirigent en leden van de jeugdslagwerkgroep en malletband door middel van tape dat op minimaal 1,5 meter van elkaar op de vloer wordt geplakt. (of eigen stoel) Te allen tijde wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen, zowel door begeleiders/coördinatoren als deelnemers. Leden dienen bij hun eigen stoel/instrument te blijven. Jassen worden niet ophangen in de garderobe, maar over de eigen stoel gehangen. Muziekkoffers kunnen worden meegenomen en naast de stoel worden gelegd. De deur van de harmonieruimte naar het theater zal open zijn voor toegang. De hoofdingang van het theater zal dienen als uitgang. Op deze manier ontstaat er een eenrichting route. Voor al het slagwerk geldt het volgende. De instrumenten worden vooraf door één aangewezen slagwerker met behulp van een begeleider opgehaald uit Het Punt en klaargezet op de aangegeven plaats, waarna de instrumenten ontsmet worden. Dat geldt ook voor slagwerklessenaars. (voor zover mogelijk nemen leden eigen lessenaar mee). Iedereen speelt zoveel als mogelijk op hetzelfde instrument, en met eigen stokken. Wanneer toch gewisseld moet worden tussen de instrumenten of stokken, moeten ze eerst gedesinfecteerd worden. Na afloop worden alle instrumenten schoongemaakt en weer door één slagwerker en een begeleider naar binnen gebracht. De opbouw (stoelen, lessenaars etc) wordt vooraf afgesproken door de betrokken coördinatoren, door maximaal 2 mensen. Dat geldt ook voor de afbouw. De coördinatoren/dirigenten zorgen ervoor dat dit protocol tijdig wordt gecommuniceerd met (ouders van) deelnemers, waarbij ook duidelijk wordt gemaakt wat er precies gebeurt. Bovendien doen coördinatoren vooraf navraag of deelnemers gezond zijn. Bij twijfel over gezondheid (zie kopje ‘algemeen’ ) blijft de deelnemer thuis. Looproutes en instructie Het Punt
Corona-protocol
Corona-protocol De Harmonie Vroomshoop
Vroomshoop, 25 mei 2020 Betreft: Informatie en protocol rondom opstart jeugdorkesten en malletband. Beste leden, leerlingen, dirigenten en docenten, Na de succesvolle opstart van de 1-op-1 muzieklessen in Het Punt vanaf 18 mei is het nu tijd om vervolgstappen te nemen. De activiteiten en maatregelen hieronder zijn van kracht en gelden vanaf 1 juni. Vanaf 1 juni is het mogelijk om met groepen van maximaal 30 personen te repeteren. Voor het blazen in een binnenlocatie geldt nog een beperking omdat er een onderzoek loopt naar de besmettingsrisico’s van verschillende blaasinstrumenten. We wachten daarvoor de nieuwe noodverordening af. We blijven daarvoor in contact met de gemeente en komen daar z.s.m. op terug. Ontwikkelingen regering, RIVM, KNMO, veiligheidsregio. Binnen de geldende noodverordening zijn na overleg met de gemeente de volgende regels voor ons van toepassing vanaf 1 juni: Samenspelen in Het Punt is vanaf 1 juni mogelijk voor de jeugdslagwerkgroep (10 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar) en de malletband (18 personen in de leeftijd van 10 tot 50 jaar) Kinderen van het jeugdorkest tot en met 12 jaar kunnen repeteren onder begeleiding (dirigent / anderszins), waarbij de begeleiders onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen Kinderen tussen 13 en 18 (tot en met 18!) en alle volwassenen moeten de 1,5 meter grens wel in acht nemen -Er is een maximum qua aantal mensen van 30 personen. Muziekles voor leerlingen 18+ en individueel repeteren in Het Punt. Sinds 18 mei is het 1-op-1 muziekonderwijs voor alle leerlingen toegestaan, dus ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Voor de twee 18+ leerlingen van de Harmonie Vroomshoop zullen de lessen vanaf 1 juni weer kunnen starten. Opstart jeugdorkest per 1 juni Op basis van de versoepeling van de Corona- maatregelen kunnen we het jeugdorkest op de volgende manier opstarten vanaf 1 juni. De leden van het jeugdorkest (14 kinderen) tot en met 18 jaar zullen op vrijdag 5 juni met elkaar aan de achterzijde van het Punt (tussen theater en de brede school) in de buitenlucht hun repetities hervatten. Dirigent Frank Uuldriks en bestuurslid Jeroen van Veldhuizen zullen dit coördineren. Er mag alleen op deze locatie gespeeld worden, aangezien dit volledig uit het zicht is ter voorkoming dat er groepsvorming optreedt. Het jeugdorkest (leden tot en met 18 jaar) speelt op vrijdagavond mei tussen 18:30 en 19:30uur op aangegeven locatie. Protocol vanaf 1 juni voor jeugdorkest, jeugdslagwerkgroep en malletband. In de bijlage vinden jullie het protocol opgedeeld in muzikale activiteiten voor slagwerkers in het Punt en blazers tot en met 18 jaar in de buitenlucht bij het Punt. De belangrijkste maatregelen zijn: Bij de activiteiten van de jeugdslagwerkgroep en de malletband is Jan Kriekjes de coördinator. Voor de repetities buiten het Punt van het jeugdorkest is dat Jeroen van Veldhuizen. Ouders mogen niet mee, en moeten wachten buiten de deuren van het Punt. De jeugdslagwerkgroep en de malletband zullen repeteren in het theater van het Punt. In dit vertrek is voldoende ruimte om de 1,5 meter te garanderen. De jeugdslagwerkgroep repeteert op woensdagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur. De malletband repeteert op woensdagavond van 19.40 uur tot 21.30 uur. Tussen de repetitie van jeugdslagwerkgroep en malletband zullen klinken, stoelen, deuren gedesinfecteerd worden door de coördinator. Toiletgebruik is alleen toegankelijk na toestemming van de coördinator. In het theater en de repetitieplaats buiten het Punt wordt een vaste plek gecreëerd voor begeleider/dirigent en leden door middel van stoelen die op minimaal 1,5 meter van elkaar worden neergezet en/of tape. Te allen tijde wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen, zowel door begeleiders/coördinatoren als deelnemers. Leden/leerlingen moeten bij hun eigen stoel blijven. Jassen worden niet ophangen in de garderobe, maar over de eigen stoel gehangen. Muziekkoffers kunnen worden meegenomen en naast de stoel worden gelegd Alle muzikanten nemen hun eigen lessenaar mee en raken alleen hun eigen instrument en bladmuziek aan. Voor het slagwerk geldt het volgende. De instrumenten worden vooraf door één aangewezen slagwerker met behulp van een begeleider opgehaald uit de instrumentenopslag in het Punt en klaargezet in het theater, waarna de instrumenten ontsmet worden. Dat geldt ook voor slagwerklessenaars (voor zover mogelijk nemen leden eigen lessenaar mee). Iedereen speelt zoveel als mogelijk op hetzelfde instrument, en met eigen stokken. Wanneer toch gewisseld moet worden tussen de instrumenten of stokken, moeten ze eerst gedesinfecteerd worden. Na afloop worden alle instrumenten schoongemaakt en weer door één slagwerker en een begeleider naar de opslagruimte gebracht. De opbouw (stoelen, lessenaars etc) wordt vooraf afgesproken door de betrokken coördinatoren, door maximaal 2 mensen. Dat geldt ook voor de afbouw. Tussen opeenvolgende activiteiten, zoals jeugdslagwerkgroep en malletband, is voldoende tijd ingeroosterd om ongewenste samenkomst van twee groepen te voorkomen. De coördinatoren/dirigenten zorgen ervoor dat dit protocol tijdig wordt gecommuniceerd met (ouders van) deelnemers, waarbij ook duidelijk wordt gemaakt wat er precies gebeurt. Bovendien doen coördinatoren vooraf navraag of deelnemers gezond zijn. Bij twijfel over gezondheid (zie kopje ‘algemeen’ in het protocol hieronder) blijft de deelnemer thuis. Tot slot We zijn blij om stap voor stap, op zorgvuldige wijze, de muzikale activiteiten weer op te kunnen starten. Uiteraard houden we de richtlijnen van de KNMO in de gaten, en blijven in constructief overleg met de gemeente en andere muziekverenigingen in Twenterand. Mocht iemand om wat voor reden dan ook terughoudend zijn om naar Het Punt te komen en weer samen te musiceren, dan is daarvoor uiteraard alle begrip. Bij vragen of opmerkingen weten jullie ons te vinden! Hartelijke muzikale groeten! Het bestuur van muziekvereniging De Harmonie Vroomshoop Namen/contacten Opleidingscoördinator: Carola Herbers (carolaherbers@outlook.com / 0637708699) Bestuur Harmonie Vroomshoop: Jan Kriekjes (jankriekjes@gmail.com /0636112483) Jan Schutte (schutte.boshoek@planet.nl /0611043259) Protocol Versie 1 juni 2020 De volgende voorzorgsmaatregelen en procedures dienen ervoor om op verantwoorde wijze muziekactiviteiten aan te bieden in en buiten Het Punt in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen. We maken het volgende onderscheid: Algemeen (geldt voor alle activiteiten) - Muzieklessen - Activiteiten in en buiten het Punt door jeugdorkesten (tot en met 18 jaar) malletband en jeugdslagwerkgroep Algemeen Via deze brief – die ook op de website van de vereniging en in de Harmonieruimte van het Punt wordt geplaatst zorgen we voor heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting leden, docenten en leerlingen. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar muziekles. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact Zeer regelmatig is een Corona-coördinator aanwezig die toezicht houdt op het juist opvolgen van de voorzorgsmaatregelen, en die ook aanspreekpunt is voor vragen. Deze coördinatordraagt een veiligheidsjasje. Ook geven we de docenten en aanwezige andere coördinatoren de instructie mee om elkaar en leden en leerlingen aan te spreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels Het Punt (Harmonieruimte in het bijzonder) wordt regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de frequentie verhoogd. Schoonmaak toilet gebeurt dagelijks door de werknemers van het Punt. De hygiëne-instructies en het protocol hangt duidelijk zichtbaar in de Harmonieruimte. In Het Punt geldt éénrichtingsverkeer. De looproutes worden helder aangeduid via tape op de vloer en bordjes in de zalen. Zie bijlage C voor een overzicht. Was voor je komst naar Het Punt je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Fietsen kunnen gewoon geparkeerd worden bij Het Punt. Parkeren van auto’s op de beschikbare parkeerplaatsen rondom het Punt. Ouders/verzorgers of anderen mogen niet mee naar binnen, en kunnen de leerlingen of leden alleen afzetten en ophalen. De leerlingen en leden houden zich strikt aan de tijd, komt niet te vroeg, maar ook niet te laat, en gaat direct na de les of repetitie weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact. Het toiletgebruik door leerlingen in Het Punt is niet toegestaan. Ga dus vooral thuis naar het toilet. Alleen bij hoge nood is dat mogelijk. De toiletten zullen elke dag schoongemaakt worden door werknemers van het Punt. Muziekles Mochten leerling of docent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar Het Punt te komen, dan communiceren zij dat naar elkaar. Met elkaar kunnen ze besluiten tot online muziekles. Per week willen we exact weten welke docent lesgeeft en welke leerling wel of niet komt. De leerling geeft dit door aan de docent, die dit wekelijks doorgeeft aan de opleidingscoördinator. Die informatie wordt gedeeld met de Corona-coördinator ter plaatse, waardoor we kunnen waarborgen dat alleen mensen die iets te zoeken hebben in Het Punt, naar binnen gaan. In de Harmonieruimte is desinfecterende zeep, spray en tissues beschikbaar die voor zowel docent als leerling bij elke les gebruikt moeten worden. Docent en leerling moeten de 1,5 meter afstand te allen tijde bewaren. Het van dichtbij aanwijzingen geven of meespelen is dus niet toegestaan. Na gebruik van de lessenaar worden deze door de docent schoongemaakt met de schoonmaakmiddelen ter plaatse. Ook de deurklink wordt schoongemaakt. Bij aankomst pakt de leerling zijn of haar instrument uit in de Harmonieruimte van het Punt op een separate tafel. De leerling die met de les klaar is, kan via de zijdeur het punt verlaten en de volgende leerling wacht op de bank naast de theaterdeur tot hij/zij gehaald wordt door de docent. Zo voorkomen we dat er meer dan 1 leerling in het leslokaal is. In de Harmonieruimte houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Het is niet toegestaan om instrumenten in Het Punt achter te laten. De leerling moet deze gelijk meenemen. De leerling volgt aanwijzingen van de docent of Corona- coördinator op. Activiteiten buiten tussen theater en brede school door jeugdorkest Bij elke activiteit is duidelijk wie de coördinator is. Normaliter is dit Jeroen van Veldhuizen. Bij verhindering zorgt Jeroen voor vervanging. Ouders mogen niet mee, en moeten wachten buiten. Toiletgebruik is alleen toegankelijk na toestemming van de coördinator. Op de aangegeven plaats wordt een vaste plek gecreëerd voor begeleider/dirigent en leden van het jeugdorkest door middel van stoelen die op minimaal 1,5 meter van elkaar worden neergezet en/of tape. Te allen tijde wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen, zowel door begeleiders/coördinatoren als deelnemers. Leden dienen bij hun eigen stoel te blijven. Jassen worden niet ophangen in de garderobe, maar over de eigen stoel gehangen. Muziekkoffers kunnen worden meegenomen en naast de stoel worden gelegd. De zijdeur van het theater zal open zijn waar tassen of andere benodigdheden droog opgeslagen kunnen worden. Jeugdorkestleden nemen hun eigen lessenaar mee en raken alleen hun eigen instrument en bladmuziek aan De slagwerkinstrumenten worden vooraf door één aangewezen slagwerker met behulp van een begeleider opgehaald uit Het Punt en klaargezet op de aangegeven plaats, waarna de instrumenten ontsmet worden. Dat geldt ook voor slagwerklessenaars. (voor zover mogelijk nemen leden eigen lessenaar mee). Iedereen speelt zoveel als mogelijk op hetzelfde instrument, en met eigen stokken. Wanneer toch gewisseld moet worden tussen de instrumenten of stokken, moeten ze eerst gedesinfecteerd worden. Na afloop worden alle instrumenten schoongemaakt en weer door één slagwerker en een begeleider naar binnen gebracht. De opbouw (stoelen, lessenaars etc) wordt vooraf afgesproken door de betrokken coördinatoren, door maximaal 2 mensen. Dat geldt ook voor de afbouw. De coördinatoren/dirigenten zorgen ervoor dat dit protocol tijdig wordt gecommuniceerd met (ouders van) deelnemers, waarbij ook duidelijk wordt gemaakt wat er precies gebeurt. Bovendien doen coördinatoren vooraf navraag of deelnemers gezond zijn. Bij twijfel over gezondheid (zie kopje ‘algemeen’ ) blijft de deelnemer thuis. Activiteiten in het theater van het Punt door jeugdslagwerkgroep en malletband Bij elke activiteit is duidelijk wie de coördinator is. Normaliter is dit Jan Kriekjes. Bij verhindering zorgt Jan voor vervanging. Ouders mogen niet mee, en moeten wachten buiten. Toiletgebruik is alleen toegankelijk na toestemming van de coördinator. In het theater wordt een vaste plek gecreëerd voor begeleider/dirigent en leden van de jeugdslagwerkgroep en malletband door middel van tape dat op minimaal 1,5 meter van elkaar op de vloer wordt geplakt. (of eigen stoel) Te allen tijde wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen, zowel door begeleiders/coördinatoren als deelnemers. Leden dienen bij hun eigen stoel/instrument te blijven. Jassen worden niet ophangen in de garderobe, maar over de eigen stoel gehangen. Muziekkoffers kunnen worden meegenomen en naast de stoel worden gelegd. De deur van de harmonieruimte naar het theater zal open zijn voor toegang. De hoofdingang van het theater zal dienen als uitgang. Op deze manier ontstaat er een eenrichting route. Voor al het slagwerk geldt het volgende. De instrumenten worden vooraf door één aangewezen slagwerker met behulp van een begeleider opgehaald uit Het Punt en klaargezet op de aangegeven plaats, waarna de instrumenten ontsmet worden. Dat geldt ook voor slagwerklessenaars. (voor zover mogelijk nemen leden eigen lessenaar mee). Iedereen speelt zoveel als mogelijk op hetzelfde instrument, en met eigen stokken. Wanneer toch gewisseld moet worden tussen de instrumenten of stokken, moeten ze eerst gedesinfecteerd worden. Na afloop worden alle instrumenten schoongemaakt en weer door één slagwerker en een begeleider naar binnen gebracht. De opbouw (stoelen, lessenaars etc) wordt vooraf afgesproken door de betrokken coördinatoren, door maximaal 2 mensen. Dat geldt ook voor de afbouw. De coördinatoren/dirigenten zorgen ervoor dat dit protocol tijdig wordt gecommuniceerd met (ouders van) deelnemers, waarbij ook duidelijk wordt gemaakt wat er precies gebeurt. Bovendien doen coördinatoren vooraf navraag of deelnemers gezond zijn. Bij twijfel over gezondheid (zie kopje ‘algemeen’ ) blijft de deelnemer thuis. Looproutes en instructie Het Punt